Hakijoiden opintoneuvonta


Kirjalliset tietolähteet

  • Opinto-oppaista löytyvät kuvaukset mm. opintojen sisällöistä ja kurssikirjoista
  • Valintaopas neuvoo hakemisessa koulutukseen ja kertoo valintaperusteet

  • Uuden opiskelijan opas sisältää tietoa opinnoista ja niihin liittyvistä palveluista

  • Lapin yliopistosta valmistuneiden työllistymiseen voit tutustua yliopiston työelämä- ja rekrytointipalvelujen internetsivuilla kohdassa Valmistuneiden työllistyminen


Henkilökohtainen neuvonta

 Hakija- ja opiskelupalvelusta saat tietoa siitä, miten Lapin yliopistoon haetaan opiskelijaksi.

Tiedekuntien opintopäälliköt neuvovat opintojen sisältöihin ja työelämään sijoittautumista koskevissa kysymyksissä. He tuntevat myös tarkemmin opiskelijavalintaan liittyvät menettelyt.


Opintopäälliköt:

Kasvatustieteet   Terhi Mella
Oikeustieteet   Pirkko Huhtaniska
Taiteet    Maija-Sisko Tuomaala
Yhteiskuntatieteet   Mervi Tikkanen
Mikko Vehkaperä
Opintopäälliköille voit lähettää sähköpostia muodossa etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -kohdasta.


Abipäivät ja koulutusmessut

Abi-päivä sisältää eri koulutusalojen (kasvatustieteellinen oikeustieteellinen, taideteollinen, yhteiskuntatieteellinen) pääaine-esittelyitä. Lisäksi opinto-ohjaajille järjestetään ajankohtaisista opiskeluun ja hakuun liittyvistä asioista oma infotilaisuus. Yliopiston pääaulassa ovat mm. ainejärjestöjen, korkeakoulujen, kansainvälisen opiskelijavaihdon, Lapin kesäyliopiston ja Oulun yliopiston esittelypöydät.

Lapin yliopisto esittäytyy vuosittain useilla koulutusmessuilla ja muissa tapahtumissa, joissa tapaat opiskelijoita ja henkilökuntaa. He kertovat sinulle mielellään opiskelusta Lapin yliopistossa ja vastaavat sinua askarruttaviin kysymyksiin.


Valtakunnalliset tietolähteet

Opetushallituksen internetsivuilta (www.oph.fi) löydät tietoa mm. yliopisto-opinnoista sekä erilaisia oppaita, kuten yliopistojen yhteisen valintaoppaan ja esteettömän korkeakouluopiskelun oppaan, joka on tarkoitettu opintoja suunnitteleville vammaisille. 

Opintopolusta saat myös tietoa koulutukseen, opiskeluun ja työelämään liittyvistä asioista.

Näytä kaikki Näytä karuselli