Jatko-opinnot

Jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Ne ovat tieteellisiä jatkotutkintoja, joita voit hakeutua suorittamaan maisterin tutkinnon jälkeen.

Lisensiaatin tutkinnon tieteelliset tavoitteet ovat suppeammat kuin tohtorin tutkinnon. Lisensiaatin tutkinto antaa tieteellistä asiantuntemusta käytännön tehtäviin. Se voi myös olla yhtenä vaiheena tohtorin tutkintoa suoritettaessa. Opiskelija saavuttaa tieteellisten tutkimusmenetelmien tuntemuksen ja perehtyy hyvin omaan tutkimusalaansa. Lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee suorittaa tiedekunnan määräämät opinnot ja laatia lisensiaatintutkimus.

  • Oikeustieteiden tiedekunnassa on mahdollista suorittaa perinteisen lisensiaatin tutkinnon ohella myös ammatillisesti painottunut lisensiaatin tutkinto.
  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa jatko-opiskelija voi suorittaa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinnon sosiaalityön ammatillisena lisensiaatinkoulutuksena.
  • Taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen mukaan taiteiden tiedekunnassa suoritetaan  jatkotutkintona vain taiteen tohtorin tutkinto.

Tohtorin tutkinnon kautta opiskelija saavuttaa kyvyn itsenäisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä perehtyy syvällisesti omaan tieteenalaansa ja tutkimusalaansa. Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee suorittaa tiedekunnan määräämät jatko-opinnot, laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Tohtorin tutkinnon suorittanut voi hakea esimerkiksi Suomen Akatemian kaksivuotisia tutkijatohtoripaikkoja. Nämä paikat tarjoavat vastaväitelleelle mahdollisuuden pätevöityä ammattitutkijaksi. Yliopistojen, ministeriöiden ja tutkimuslaitosten ohella tohtorin tutkinnon suorittaneille on ollut yhä enemmän työmahdollisuuksia myös elinkeinoelämän palveluksessa.

Näytä kaikki Näytä karuselli