Haluatko edistää ihmisen kasvua, kehitystä

ja elinikäistä oppimista?
 

Koulutusalat

Aikuiskasvatustiede
Kasvatustiede
Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede
Luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus
Mediakasvatus


Sivuaineet

Erityispedagogiikka
Globaalikasvatus
Kasvatuspsykologia
Sukupuolentutkimus
Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisesssa (TVT)

Opettajan pedagogiset opinnotMaisteriohjelmat

Media EducationJatko-opinnot

Kasvatustieteiden tiedekunnassa suoritetaan tieteellisinä jatkotutkintoina kasvatustieteen lisensiaatin (KL), kasvatustieteen tohtorin (KT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkintoja.


Suoritettavat tutkinnot

Kasvatustieteen kandidaatti
Kasvatustieteen maisteri
Kasvatustieteen lisensiaatti
Kasvatustieteen tohtori


Valmistuneiden nimikkeitä

Erityisopettaja, henkilöstöassistentti, johtava työvoimaneuvoja, kansainvälisten asioiden suunnittelija, koulutuksen laadun tutkija, koulutussuunnittelija, kouluttaja, luokanopettaja, opinto-ohjaaja, päävalmentaja, rehtori, sivistystoimenjohtaja...
Lisää nimikkeitä


Tiedekunta lukuina

Opiskelijoita: 900
Uusia opiskelijoita vuosittain: 136
Henkilökuntaa: 65


Ota yhteyttä

Opintopäällikkö ma. Anne Autti
Puh. 040 484 4102
ktk.opinto(at)ulapland.fi
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Näytä kaikki Näytä karuselli