Maisterin tutkintoon johtava koulutus

Lapin yliopistoon voidaan hyväksyä opiskelijoita suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Koulutus on suunniteltu siten, että maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Aikaisemmista opinnoista riippuen voi tiedekunta edellyttää opiskelemaan valitun suorittamaan täydentäviä opintoja. Aikaisempaan tutkintoon jo sisältyviä opintoja ei pääsääntöisesti voi sisällyttää ko. maisterin tutkintoon.

  • hakuaika on 16.3. -6.4.2016 klo 15

Yhteishaun ulkopuoliset valinnat / erillisvalinnat

Erillisvalinnoilla on yhteishausta poikkeavat hakuajat.

  • hakuaika on 12.4.–3.5.2016 klo 15

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet (kandidaatin- ja maisterin tutkintoihin)
Niille, jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston opintoja tietyssä oppiaineessa vaaditun määrän.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiössä eivät voi pyrkiä henkilöt, joilla on jo yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai opiskeluoikeus jossakin korkeakoulussa.

Siirto-opiskelijat (kandidaatin- ja maisterin tutkintoihin)
Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös jossakin toisessa yliopistossa tai Lapin yliopiston toisessa tiedekunnassa opintonsa aloittanut. Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Lapin yliopisto tarjoaa opintoja myös erilaisissa maisteriohjelmissa. Maisteriohjelmat johtavat maisterin tutkintoon. Osa maisteriohjelmista toteutetaan kertaluontoisesti, osa puolestaan on pysyviä tiedekunnan osaamisalueisiin pohjautuvia erikoistumisohjelmia. Maisteriohjelmat ovat erillisen opetussuunnitelman mukaisia ja usein monitieteisiä.

Maisteriohjelmaan voi hakea henkilö, jolla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai muu vastaava tutkinto tai opinnot. Maisteriohjelmiin on erillinen valinta.

Lisätietoja englanninkielisistä maisteriohjelmista tästä linkistä. Hakuaika 1.12.2015 - 29.1.2016.

      Näytä kaikki Näytä karuselli