Muut opiskelumahdollisuudet

Lapin yliopistossa voi suorittaa monia erilaisia opintoja – valitse opinnot, jotka sopivat parhaiten tarpeisiisi.

Opintoihin voi sisällyttää harjoittelun kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelussa sinulla on hyvä tilaisuus soveltaa oppimiasi tietoja ja taitoja käytännössä.

Verkko-opinnot tarjoavat puolestaan joustavan tavan opiskella toiselta paikkakunnalta, ulkomailta käsin tai työn ohessa. Verkko-opintojen avulla on mahdollista myös laajentaa opintojaan valitsemalla verkkokursseja muiden yliopistojen opetustarjonnasta.

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille koulutustaustasta riippumatta Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaista opetusta. Opetus on pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin. Yliopiston tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua myös avoimia yliopisto-opintoja opiskellen. Opiskelemalla tietyn määrän avoimia yliopisto-opintoja voi hakea tutkinnonsuoritusoikeutta yliopistoon (ns. avoimen yliopiston väylä).  Mahdollisuuden tiedon hankintaan tarjoaa myös ikääntyvien yliopisto, joka on osa avointa yliopistoa ja toiminta on suunnattu erityisesti ikääntyville.

Koulutus- ja kehittämispalvelut on Lapin yliopiston täydennyskoulutusyksikkö. Yksikön toiminnan taustalla vaikuttavat Lapin yliopiston tietotaito ja innovaatiot.

Lapin kesäyliopistossa voit opiskella ympäri vuoden monien eri yliopistojen avoimia yliopisto-opintoja Lapissa. Näin voit monipuolistaa ja täydentää korkeakouluopintojasi. Opinnot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Lapin kesäyliopisto tarjoaa myös kesäopintoja kaikille opiskelijoille. Opiskelu on kesäyliopistossa maksullista. Opetustarjonnan löydä kesäyliopiston nettisivuilta.

Näytä kaikki Näytä karuselli