Sivuaineet

Sivuaineopinnoissa suoritetaan jonkin oppiaineen perus- ja aineopintoja. Tiedekuntien pääaineet voivat olla sivuaineina muille kuin kyseisen pääaineen opiskelijoille. Opintoihin sisältyy tietty määrä pakollisia ja vapaavalintaisia opintoja. Sivuaineilla hankit erikoisosaamista, jolla vahvistat tulevaa menestystä työelämässä. Sivuaineopintojen suunnittelussa sinua ohjaavat opintopäälliköt, opettajatuutorit sekä oppiaineiden vastuuopettajat.

Lapin yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus, joka mahdollistaa sivuaineopintojen suorittamisen eri tiedekunnissa. Lisäksi sivuaineopintoja voidaan suorittaa avoimen yliopiston ja kesäyliopiston opetustarjonnasta. Opiskelija voi suorittaa sivuaineopintoja myös vaihto-opiskelijana olleessaan ulkomaisessa yliopistossa.

Tiedekuntakohtainen luettelo sivuaineista.

Kieliopinnot

Kielten ja viestinnän opetuksesta vastaa kielikeskus, jonka tehtäviin kuuluu suunnitella ja toteuttaa tutkintoasetusten ja opetussuunnitelmien mukaista sekä muuta eri aloilla tarvittavaa kielten ja kulttuurien sekä viestinnän opetusta. Kielikeskus tarjoaa myös sivuaineopintoja ja vapaaehtoisia alkeiskursseista alkavia opintoja. Tarkempaa tietoa kieliopinnoista löydät täältä: Kielikeskus.

JOO-opinnot

JOO -lyhenteellä tarkoitetaan joustavaa opinto-oikeutta eli opiskelijan mahdollisuutta suorittaa erillisiä opintojaksoja tai sivuainekokonaisuuksia toisessa yliopistossa. JOO -opiskelu on yliopiston perus- ja jatkotutkintoon tähtäävää opiskelua.

Opinnoilla pyritään laajentamaan kotiyliopiston opetustarjontaa ja edistämään tutkinnon suorittamista.

Lapin yliopistosta voi lähteä suorittamaan JOO-opintoja ainoastaan Oulun yliopistoon. Lapin yliopisto toimii kohdeyliopistona muista yliopistoista tuleville JOO-opiskelijoille.

AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lapin yliopistossa)

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusajatus on, että opiskelijalta ei vaadita uudelleen suorituksia, joita vastaavat opinnot hän on jo suorittanut muussa yliopistossa, korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa koti- tai ulkomailla. Lisää AHOTista.

HOPS on henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opinto-, opiskelu- ja oppimissuunnitelma, jonka opiskelija laatii tutkinnon suorittamiseksi. Opiskelijoiden käytössä on oodin tarjoama eHOPS-työkalu. Jokainen opiskelija laatii opintojen alkuvaiheessa hopsin, jota täydennetään ja päivitetään opintojen edetessä. Lisää HOPSista.

Näytä kaikki Näytä karuselli