JOO-opinnot kohdeyliopistona

Lapin yliopisto tarjoaa JOO-opintoja muiden yliopistojen opiskelijoille kasvatustieteen, oikeustieteen, taideteollisen ja yhteiskuntatieteelliseltä alalta. Lisäksi opintotarjonnasta löytyy myös arktisten alueiden yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tuntemukseen ja kehitykseen liittyviä opintokokonaisuuksia. Lapin yliopistossa opiskeltavat oppiaineet on esitelty tiedekunnittain opintotarjonta-kohdassa.

Seuraavat oppiaineet eivät ole JOO-opintotarjonnassa:

  • Kuvataidekasvatuksen pääaineopinnot
  • Opettajan pedagogiset opinnot
  • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnotHakeminen

JOO-opintoihin haetaan hakulomakkeella (liitteet). Hakuaika on jatkuva. Hakemus toimitetaan puoltokäsittelyn jälkeen tiedekuntaan opintopäällikölle tai kielikeskukseen amanuenssille osoitteeseen Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi.
Hakemus käsitellään noin kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä.JOO-opinto-oikeuden myöntäminen

Tiedekunnat ja kielikeskus myöntävät JOO-opinto-oikeuksia resurssiensa mukaisesti. Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi lukuvuodeksi.

JOO-opinto-oikeuden saanut opiskelija ilmoittautuu yliopistoon hyväksymiskirjeessä mainitulla tavalla. Ilmoittautuminen tehdään ainoastaan kerran opinto-oikeuden aikana, ja se on voimassa koko opintojen voimassaolon ajan.JOO-opintosuoritusten rekisteröiminen

JOO-opintojen loputtua opiskelija saa opintosuoriteotteen suoritetuista opinnoista, ja toimittaa sen itse kotiyliopistonsa opintotoimistoon opintosuoritusten rekisteröimistä varten.

Näytä kaikki Näytä karuselli