JOO-opinnot kotiyliopistona

Vuoden 2011 alusta Lapin yliopistosta voi lähteä suorittamaan JOO-opintoja ainoastaan Oulun yliopistoon. Lapin ja Oulun yliopistolla on JOO-yhteistyösopimus, jonka perusteella tutkinto-opiskelijat voivat ottaa toisesta yliopistosta opintoja ja siten tehdä mieleisiään tutkintoja. Lapin ja Oulun yliopistojen koulutusalat täydentävät sopivasti toisiaan: mitä ei toisesta löydy, saattaa hyvinkin löytyä toisesta. Yhteistyösopimus takaa yksilölliset valinnat. Opiskelijat suorittavat opintoja Oulun yliopiston opintojärjestelyjen mukaisesti. Opinnot Oulussa ovat maksuttomia.


Hakeminen

Hakulomake Oulun yliopistoon löytyy sivun alalaidan tiedostoista. Opiskelijan tulee liittää hakemukseensa opintosuoritusote ja hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma. Haettavista JOO-opinnoista on hyvä keskustella tiedekunnan opintopäällikön kanssa jo ennen hakemuksen jättämistä.

Täytetty lomake toimitetaan liitteineen tiedekunnan opintopäällikölle. Hakuaika on jatkuva. Hakemus Lapin yliopistossa käsitellään noin kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä.
Tiedekunta toimittaa hakemuksen Oulun yliopistoon.


Puoltokäsittely ja JOO-opinto-oikeuden myöntäminen

Lapin yliopisto päättää ehdot, joiden perusteella opiskelijoiden hakemuksia puolletaan. Puolto myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi. Kun tiedekunta puoltaa hakemusta, se samalla hyväksyy opinnot osaksi tutkintoa. Oulun yliopisto myöntää JOO-opinto-oikeuden. Päätökset perustuvat opiskelijan voimassaolevaan opettajatuutorin hyväksymään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (e-hops).

Puoltamisen kriteerit:

  • Puoltoja myönnetään toisesta kandidaattivuodesta alkaen.
  • Puoltoja myönnetään ensisijaisesti sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla Lapin yliopistossa.
  • Haettavien JOO-opintojen tulee sisältyä suoritettavan minimitutkinnon laajuuteen.
  • JOO-opinnot on sisällytetty opettajatuutorin hyväksymään hopsiin. 


JOO-opintosuoritusten rekisteröiminen

Opiskelija toimittaa Oulun yliopistossa suoritetuista opinnoista opintosuoritusotteen tiedekunnan opintotoimistoon. 

Näytä kaikki Näytä karuselli