Kiehtovatko sinua ihmiset ja ilmiöt?


Pääaineet

Pääaineet voivat olla sivuaineina muille kuin kyseisen pääaineen opiskelijoille.

  • Hallintotiede ja soveltava psykologia sekä johtaminen
    • Hakukohteissa haetaan a) hallintotieteen ja soveltavan psykologian tai b) johtamisen opintoihin. Ensimmäisen vuoden pääaineopinnot ovat kaikille yhteiset. Hallintotieteen ja soveltavan psykologian hakukohteen opiskelijat valitsevat pääaineensa ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa.
  • Matkailututkimus
  • Politiikkatieteet (kansainväliset suhteet ja valtio-oppi) ja sosiologia
    • Ensimmäisen opintovuoden loppupuolella opiskelija valitsee pääaineekseen joko politikkatieteet tai sosiologian. Maisteritutkintovaiheessa politiikkatieteiden opiskelija valitsee edelleen joko kansainvälisten suhteiden tai valtio-opin erikoistumisalan.
  • Sosiaalityö

 

Sivuaineet

Design Management ja palvelumuotoilu 
Filosofia 
Historiatoisena opetettavana aineena
Kansainvälinen oikeus
Kulttuurihistoria
Laskentatoimi
Markkinointi
Saamentutkimus 
Sosiaaligerontologia
Taloustiede  
Tilastotiede
Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena
Ympäristöopinnot
Yrittäjyysopinnot
Yritysjuridiikka

Kansainväliset sivuainekokonaisuudet 
Arctic Studies Programme ASP
International Studies Field Schools
Intercultural Communication Programme ICP
Gender Studies
Media Education
 

Maisteriohjelmat

Comparative Social Work 
Tourism, Culture and International Management (TourCIM)
 
 

Jatko-opinnot

 

Suoritettavat tutkinnot

Hallintotieteiden kandidaatti
Hallintotieteiden maisteri
Hallintotieteiden lisensiaatti
Hallintotieteiden tohtori

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Yhteiskuntatieteiden tohtori
 

Valmistuneiden nimikkeitä

Hallinto-elinkeinojohtaja, kansainvälisten suhteiden koordinaattori, koulukuraattori, kunnanjohtaja, kuntoutustutkija, poliittinen sihteeri, potilasasiamies, sivistystoimentarkastaja, sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä, talous- ja laskentapäällikkö, työvoimaneuvoja, ympäristösihteeri, elinkeinoasiamies, hotellinjohtaja, kirjanpitäjä, laskentaekonomi, markkinontipäällikkö, matkailukoordinaattori, matkailun opettaja, taloussuunnittelija, tutkija, verotarkastaja, vientisihteeri, yrittäjä...
Lisää nimikkeitä kauppatieteiden ja matkailun alalta
Lisää nimikkeitä yhteiskuntatieteiden alaltaTiedekunta lukuina

Opiskelijoita: 2000
Uusia opiskelijoita vuosittain: 215
Henkilökuntaa: 90


Ota yhteyttä

Opintopäällikkö Mervi Tikkanen
Puh. 040 187 6157
Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä
Puh. 040 484 4211
ytk.opinto(at)ulapland.fi
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Tiedostot
Näytä kaikki Näytä karuselli